The website in english Hjemmesiden på dansk
The history of Greenland

Grønland

Grønlands historie

De bøger jeg har fundet om Grønlands historie er alle skrevet af europærer, så det er vel rimeligt at antage, det er en meget mangelfuld historie skrivning. :-)

Jeg har fundet det her på den danske Wikipedia.

Den tidligste grønlandske befolkning stammer fra Asien, hvorfra de første inuitiske stammer vandrede over Beringstrædet til Alaska og videre til de nordlige canadiske øer, hvorfra de formodentlig omkring år 2500 fvt vandrede i gode klimaperioder over det snævre stræde til Inglefield Land i nordøst Grønland. 2 kulturer indvandrede samtidig omkring 2500 fvt:
Independence I kulturen valgte at søge jagtmarker nord om Grønland. Kulturen er dateret til 2500-1900 før Jesu Fødsel.
Saqqaq kulturen søgte jagtmarker mod syd og deres bopladser kan findes i stort antal fra Diskobugten til Scoresbysund. Kulturen er dateret til 2500-800/400 før Jesu Fødsel.
Thule var dygtige hvalfangere.
Senere følger Independence II kulturen, Dorset og til sidst Thule kulturen.
Den sidstnævnte indvandring fandt sted omkring år 1000, og det er herfra den nuværende grønlandske befolkning stammer dog iblandet en hel del Nordeuropæiske gener.
Mens inuitter er jægere og nomader har Grønland i tidlig tid også haft en befolkning der var landbrugere. Det var Nordboerne der for en tid levede i det sydlige Grønland under en midlertidig varmeperiode. Det var dem der gav øen navnet Grønland.
Sidst i 1500-tallet begyndte de inuitiske stammer på Grønland at få besøg af forskellige opdagelsesrejsende der ledte efter "Nord-Vestpassagen" en nemmere passage til Asien. Herefter begyndte der at komme hvalfangere og handelsmænd der ville handle med inuitterne.
I starten af 1700-tallet kom der missionærer til Grønland som anlagde danske kolonier bestående af handelsstation og mission. Den første var Hans Egede og efterfølgende kom Herrnhutterne. Missioner og handelsstationer blev skabt på den danske konges vegne og Grønland blev en del af kongeriget Danmark-Norge da Norge allerede under Norgesvældet påberåbte sig berettigelse på Grønland. Da Kongeriget Danmark-Norge efter Freden i Kiel i 1814 blev tvunget til at afstå Norge til Sverige forblev de oversøiske områder Grønland, Færøerne og Island under den danske konge.
Efter Norges selvstændighed fra Sverige besatte landet dele af østgrønland i perioden 10. juli 1931-1933, kaldte dette område for Eirik Raudes Land og lod det bestyre af en sysselmand. Danmark indklagede Norge for den internationale domstol i FN, Norge tabte sagen ved en kendelse den 5. april 1933, hvorefter landet trak sig ud.
I 2. verdenskrig var Grønland en vigtig mellemstation for de allieredes flytransporter fra USA til England. De manglende forsyninger fra Danmark blev erstattet med forsyninger fra USA. Under krigen havde Grønland en nogenlunde god økonomi fra udvinding af kryolit og torskefiskeri. USA betragtede efter den tyske besættelse den danske ambassadør i USA som den frie repræsentant for Danmark og dermed også Grønland.
Kolonitiden ophørte 1953 da Grønland ved en ændring af Grundloven blev en såkaldt del af det danske rige og et dansk amt. En centralisering der skulle hæve levestandarden blev påbegyndt. I perioden 1952-1963 opførtes omkring 3000 boliger, sygehusene blev udbygget og tuberkulosen næsten udryddet fra 1963. I 1979 stemte de fleste inuitter for hjemmestyre, og befolkningen fik overdraget ansvaret for en lang række politiske områder. Med virkning fra 1. januar 1985 meldte Grønland sig ud af den Europæiske FøderationEF. I 2008 stemte grønlænderne for selvstyre, hvilket indebærer at grønlænderne selv bestemmer hvornår, man kan overtage ansvaret for områder som politi- og retsvæsen. Selvstyret fik effekt fra den 21. juni 2009, der er nationaldag på Grønland.

Opdateret 10. maj 2010